Open new perspectives

Inzicht. Ontwikkeling. Groei.

MBTI® Persoonlijkheidstypen

De MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) brengt persoonlijkheidstypes in kaart en creëert een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei. Het biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten. De MBTI® is het meest bekende persoonlijkheidsinstrument ter wereld.

MBTI ® helpt je om:

  • Meer over jezelf te weten te komen en te begrijpen hoe je past binnen een raamwerk dat op een positieve en constructieve wijze persoonlijkheidsverschillen beschrijft.
  • Belangrijke verschillen tussen mensen te waarderen en inzicht te krijgen in hoe de verschillende typen complementair kunnen samenwerken.

Ieder persoon die zich wilt ontwikkelen, heeft kennis en inzicht nodig in de eigen persoonlijkheid, vaardigheden en voorkeursgedrag. Wat voor de ene persoon aangeboren gedrag is, is voor de ander aangeleerd gedrag. Aangeboren gedrag heeft minder stimulatie en training nodig om tot een hoog niveau te komen, waar aangeleerd gedrag veel meer stimulatie en training nodig heeft om tot een hoog niveau te komen. Het ontwikkelingsniveau van aangeleerd gedrag zal echter nooit zo hoog komen als het ontwikkelingsniveau van aangeboren gedrag. Tegenwoordig wordt aangeboren gedrag talent genoemd. Talentmanagement kan dan ook worden gezien als het stimuleren en verder ontwikkelen van aangeboren gedrag: ontwikkelen daar waar men goed in is.

Inzicht in je persoonlijkheid is de sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling.
The Myers-Briggs Company 


Gedragsvoorkeuren
MBTI® is gebaseerd op 8 verschillende gedragsvoorkeuren, verdeeld over 4 verschillende dimensies, die elk weer bestaat uit 2 tegenovergestelde voorkeuren. Gedragsvoorkeur vertelt waar je energie van krijgt en waar je jezelf comfortabel bij voelt. Iedereen is in staat om alle acht voorkeuren te gebruiken, maar er is altijd een voorkeur voor 1 van de 2 tegenovergestelde voorkeuren. Je hebt dus een voorkeur voor Extraversion of Introversion, Sensing of iNtuition, Thinking of Feeling, Judging of Perceiving gedrag.


KennismakenMBTI® werkwijzer
De MBTI® werkwijzer bestaat uit 2 verschillende onderdelen:

  1. De MBTI® vragenlijst
  2. Het MBTI® terugkoppelingsgesprek

De MBTI® vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit diverse verschillende vragen en is ontwikkeld om toegang te geven tot de personaliteitstheorie van Carl Jung. De vragenlijst wordt digitaal (via internet) ingevuld. De vragenlijst is vandaag de dag in veel verschillende talen beschikbaar. Het advies daarbij is de vragenlijst zoveel mogelijk in je eigen moedertaal in te vullen. Na het invullen van de vragenlijst, stel ik het bestelde MBTI® rapport samen waarin je gerapporteerde type is beschreven. De informatie in dit rapport is gebaseerd op de antwoorden die je in de vragenlijst hebt ingevuld. Zodra wij akkoord zijn over het werken met MBTI®, ontvang je een link naar de digitale vragenlijst, tezamen met uitleg en informatie voor het invullen van de vragenlijst. Ook wordt er dan een afspraak gemaakt voor het terugkoppelingsgesprek.

Het MBTI ® terugkoppelingsgesprek
De doelstelling van het terugkoppelingsgesprek is om zelf je zelfingeschatte type te definiëren. In het terugkoppelingsgesprek leid ik je langs diverse vragen waarop je antwoorden op geeft vanuit uw eigen perspectief en voorkeur. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Nadat je je zelfingeschatte type hebt gedefinieerd, bekijken we de uitkomst van je gerapporteerde type op basis van de vragenlijst. Het zelfingeschatte en gerapporteerde type kan hetzelfde zijn, maar het komt ook voor dat dit verschillende typen zijn. Na bestudering van de 2 verschillende typen, kan je zelf beslissen wat uw bestpassend type is. Dit kan, maar hoeft dus niet. Hier geldt ook dat de bewustwording van je eigen gedragsvoorkeuren al een grote stap voorwaarts voor je is. Na het terugkoppelingsgesprek ontvangt je het rapport, welke tijdens dit gesprek is gebruikt. 

Gerapporteerde type
Persoonlijkheidstype op basis van de vragenlijst
Zelfingeschatte type
Persoonlijkheidstype bepaald tijdens de feedbacksessie
Bestpassend type
Het persoonlijkheidstype waarvan je denkt dat het het beste bij je past nadat je het type hebt geleerd, typebeschrijvingen hebt gelezen en de gelegenheid hebt gehad om jouw MBTI®-resultaten te bekijken met Marinda als jouw gecertificeerde MBTI® begeleider.

It is up to each person to recognise his or her true preferences.
Isabel Briggs Myers 

Meer informatie


Kwaliteitsgarantie
The Myers-Briggs Company is de officiële distributeur van de MBTI® en aanverwante producten. Dit betekent dat The Myers-Briggs Company de echte MBTI® aanbiedt – de versie die ontwikkeld is door Isabel Myers en Katharine Briggs en ondersteund wordt door 70 jaar onderzoek. Er zijn veel onofficiële versies van de MBTI® in omloop. Deze versies kunt u vaak gratis online invullen en geven op basis van slechts een aantal vragen uw MBTI®-type. Bij The Myers-Briggs Company ontvangt u een kwaliteitsgarantie bij het product. Mensen die door ons zijn opgeleid gebruiken het instrument op een ethische manier. Een individu heeft zelf een rol in het proces van het vaststellen van zijn of haar persoonlijkheidstype. - The Myers-Briggs Company. 

Marinda van Harskamp is officieel MBTI® Stap I en Stap II gecertificeerd begeleider en werkt met het MBTI® instrument conform de ethische regels opgesteld door The Myers-Briggs Company.


 

E-mailen
LinkedIn