Open new perspectives

Inzicht. Ontwikkeling. Groei.

Professional Coaching 4U

Wat is coaching? 
De International Coaching Federation (ICF) definieert coaching als partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.

Het begrip partnering van deze definitie is essentieel. De Professional Coach is geen expert die beter weet hoe het moet of wat goed is. De cliënt is de expert met betrekking tot zichzelf. De coach is een denkpartner die een doelgericht proces met een kop en een staart faciliteert, waardoor de cliënt eigen krachtbronnen aanboort, nieuwe perspectieven ontdekt, antwoorden en oplossingen vindt, en zo zijn/haar potentieel ontplooit.

Bij coaching draait daarbij allemaal om bewustwording en het nemen van de verantwoordelijkheid voor je eigen groei en ontwikkeling. De taak van de Professional Coach is om de juiste en rake vragen te stellen en waarnemingen als een spiegel terug te geven. Het stellen van de juiste en rake vragen, nodigt uit tot reflectie en het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau. Hiermee krijg je het benodigde inzicht om de obstakels en belemmeringen te overwinnen op je pad richting groei, ontwikkeling, succes en geluk.

 Het ultieme doel van coaching is een bijdrage leveren aan de positieve verandering in het leven van mensen, organisaties en de samenleving.
International Coaching Federation


De gouden standaard van coaching
Ik ben ICF gecertificeerd Professional Coach en geregistreerd in het coach register van ICF. ICF staat voor International Coaching Federation en is de toonaangevende wereldwijde beroepsorganisatie. ICF bevordert het vak van coach, zodat coaching een bijdrage levert aan positieve verandering in het leven van mensen, organisaties en de samenleving. ICF gecertificeerde coaches zijn toonaangevend in hun streven naar de hoogste kwaliteit in professionele coaching. Zij voldoen aan strenge opleidings- en praktijkeisen om zo de kwaliteit van hun coaching te waarborgen. Bovendien is hun coaching objectief getoetst. Kortom: ICF staat voor de gouden standaard van coaching. 

Maak gelijk een afspraak

 
Mentor Coaching

Ook ben ik actief en geregistreerd als ICF Mentor Coach. Mentor Coaching biedt coaches professionele hulp bij het bereiken en demonstreren van de niveaus van coaching competentie en -vaardigheid die vereist zijn door het gewenste diplomaniveau. Mentor Coaching bestaat uit coaching en feedback in een samenwerkend, waarderend en dialooggesprek op basis van een geobserveerde of opgenomen coachingsessie. Het doel is om hiermee het coachingsvermogen van de coach te vergroten, in overeenstemming met de ICF-kerncompetenties.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatieE-mailen
LinkedIn